Logo
Loading...

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej

w Teatrze Dramatycznym  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu pl.Teatralny

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin kierowany jest do Kupujących:
  a) bilety na spektakle, inne biletowane wydarzenia organizowane przez Teatr,
  b) wydawnictwa, gadżety reklamowe.
 2. Sprzedaż odbywa się całodobowo poprzez sklep internetowy na stronie bilety.teatr.walbrzych.pl w cenach podawanych w polskich złotych zawierających podatek VAT.  
 3. Złożenie zamówienia on-line stanowi jednocześnie akceptację zasad niniejszego Regulaminu.

 Zasady sprzedaży i odbioru

 1. Kupujący składając zamówienie wskazuje przedmiot zakupu: bilet, wydawnictwo, gadżet, dodaje go do koszyka, następnie postępuje zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego.
 2. Po przyjęciu zamówienia sklep przedstawia podsumowanie zakupu z wykazem, ceną, podaje łączną kwotę do zapłaty.
 3. Po dokonaniu płatności Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres e-mail bilet, który należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym, inne przedmioty zakupu należy odebrać osobiście w siedzibie Teatru, w kasie czynnej od poniedziałku do piątku w godz..8.00-15.30, a w weekendy na godzinę przed spektaklem/wydarzeniem.
 4. Teatr nie odpowiada za skutki błędnie podanego adresu e-mail. W przypadku braku potwierdzenia opłaconego zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Publicznością: biuro@teatr.walbrzych.pl   74 648 83 01 03 lub 575 772 556 w dniach i godzinach podanych wyżej w ust.3.
 5. Płatność obsługuje firma T-Pay poprzez portal internetowy.

 

III. Warunki szczegółowe

 1. Teatr zastrzega sobie prawo zmiany daty, godziny, miejsca spektaklu/wydarzenia z nagłych przyczyn spoza kontroli Teatru, np.  losowe, siła wyższa a także bez podania przyczyny, uprzedzając Kupującego, zobowiązując się do rekompensaty, poprzez zwrot opłaty za bilet w kasie Teatru lub zamianę na inny spektakl/wydarzenie. Prawo wyboru formy należy do Kupującego.
 2. Teatr prosi o punktualne przybycie na spektakl/wydarzenie, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem. Obsługa może odmówić wejścia na widownię-bez możliwości zwrotu opłaty za bilet.
 3. W sytuacji gdy dostępne są wolne miejsca na balkonie Dużej Sceny, obsługa udostępni osobie spóźnionej miejsce, jeżeli nie zakłóci to przebiegu spektaklu/wydarzenia.
 4. Miejsca na Scenie Kameralnej oraz Bunkrze nie są numerowane.
 5. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych oraz zakłócania przebiegu podczas spektaklu/wydarzenia.

 Dane osobowe

 1. Kupujący podaje pełne dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Poprzez rejestrację  w serwisie  wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych przez Teatr w celu realizacji zamówienia.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo weryfikacji danych uprawniających do zakupu biletów ulgowych: uczeń, student, rencista, emeryt.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych )Dz.Urz.UE L 119 z dnia 4.05.2016r. str. 1
 4. Informujemy, że Teatr jest administratorem danych osobowych Kupującego.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@teatr.walbrzych.pl.
 6. Kupujący posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe opłacenie zamówienia.
 8. W przypadku nieopłacenia zamówienia rezerwacja oraz dane osobowe zostają anulowane.

 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 12 października 2023 r.